OGŁOSZENIE

Hossa sp.z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Kadetów 2 w Rybniku informuje, że przystępuje do zbierania ofert na termomodernizację w/w budynku. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod nr telefonu 327336869 lub na adres poczty elektronicznej: zarzadzanie.rybnik@wp.pl w celu przesłania dokumentacji i przedmiarów, w terminie do dnia 11.07.2017 roku.

2017-06-27 12:24:08


OGŁOSZENIE

Hossa sp.z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Drobnego 2 w Rybniku informuje, że przystępuje do zbierania ofert na termomodernizację w/w budynku. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod nr telefonu 327336869 lub na adres poczty elektronicznej: zarzadzanie.rybnik@wp.pl w celu przesłanie dokumentacji i przedmiarów, w terminie do dnia 28.06.2017 roku.

2017-06-14 09:11:53